Home Nieuws Organisatie Foto's en cd's Vrienden Recensies

Copyright © All rights reserved  -  www.kamperkoggezangers.nl  -  Rolf Plender 2018

29-08-18 - Euifeest in Hasselt

De Kamper Koggezangers

Verslagen

Van élk optreden verschijnt hier een verslag geschreven door:

Eric Roosink

Herman Otten

Berend Scholten

Evert van Dijk

Rolf Plender


Jaaroverzichten optredens:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

De ouderenvereniging Hasselt had ons, De Kamper Koggezangers, uitgenodigd om op woensdagmiddag 29 augustus, tussen 15:00 en 17:00 uur een optreden te verzorgen in ‘De Schakel’ in Hasselt. De opbouwploeg, bestaande uit Wily, Gerard en Arie en deze keer aangevuld met Herman vertrok om 13.00 uur vanaf de Koggewerf. Aangekomen in Hasselt, moest alles vanuit de aanhanger naar het podium in de Schakel gebracht worden. Gelukkig waren er vroegtijdig al meerdere Koggezangers aanwezig, zodat er vele helpende handen bij kwamen.


Na een kort openingswoord van de voorzitter en een welkom aan de ruim 80 leden, werden wij uitgenodigd om van start te gaan. Berend gaf, op de voor hem bekende wijze, in het kort even door wie we zijn en wat we doen! Op een sein van Joke schalden ‘Caramba’ en de volgende liedjes van het blok 1 door de zaal. We kregen een luid applaus! Joke nodigde - vol enthousiasme – het publiek uit om mee te zingen en hieraan werd met liefde gehoor gegeven. Na het eerste blok was er gelegenheid een consumptie aan de bar te halen. Door de grote belangstelling, het talrijke publiek, de dertig Koggezangers én hun dames was het een drukte van belang aan de bar.

Na onze dorstige kelen gesmeerd te hebben, begonnen wij aan het tweede blok. De hond van Ab Kok gaf met een korte - maar zeer krachtige blaf - het startsein voor de Stedemaeght en de andere liedjes van het tweede blok.

Na onze tweede – en wat kortere pauze - waarin weer gelegenheid was te drinken, begonnen wij aan ons derde en laatste blok, dat vanwege de tijd iets ingekort moest worden. Met het bekende slotnummer, Anchors Aweigh, sloten wij het optreden af.
De voorzitter van de ouderenvereniging dankte ons voor het prachtige optreden en zou beslist onze naam onthouden.


Ik overdrijf niet wanneer ik stel dat we op een geweldig optreden kunnen terugzien.
Dit onder de bezielende leiding van onze dirigent Joke en met de geweldige muzikale ondersteuning door ons combo, waarin Hans Sparreboom wegens ziekte helaas ontbrak. Fred Feijth – die pas één repetitie meemaakte – speelde op zijn banjo mee alsof hij al vele jaren deel uitmaakt van het combo van De Kamper Koggezangers.


Koggezangers, het was weer ouderwets goed!

Uw reporter ter plekke,  Herman Otten             -      (Foto’s Mirjam Fidder)