Home Organisatie Films foto's en cd's Recensies

www.kamperkoggezangers.nl  -  Privacy Policy
Op maandag 21 april 2014 is ons erelid Bert de Vries overleden. De leden van het koor wisten dat het maandag - tweede paasdag en de laatste dag van Sail Kampen - heel slecht ging met Bert. Het was vies weer en het regende hard. De muziekboeken regenden nat en de microfoons deden het niet. Wanneer zulke dingen zich de afgelopen jaren voordeden, was altijd het luide gemopper van Bert te horen. Wanneer ik ‘gemopper’ schrijf, druk ik me zwak uit. Woest werd hij wanneer de muziekboeken nat werden in de regen. Ook kon hij uit z’n vel springen wanneer de microfoons het niet deden. Met kordate stappen vloog hij dan naar voren om het euvel te verhelpen. Daarbij keek hij dan vaak boos rond … al of niet met een shaggie in de mondhoek. Je zag hem dan denken: ‘Hoe kunnen mensen zo slordig met de verenigingsspullen omgaan?!’  Bert begreep dat echt niet!

Op maandagmorgen 21 april regenden de boeken nat, de microfoons vielen uit, maar  …. het gemopper van Bert was helaas niet te horen. Hij kwam ook niet met grote stappen naar voren om de standaards met de muziekboeken op een droog plekje te zetten of om aan de microfoons te rommelen. Het bleef stil … doodstil.


Bert overleed maandagmiddag. Het was inmiddels mooi weer geworden en het zonnetje kwam erbij. De muziekboeken waren opgedroogd en de microfoons deden het ook weer!


Bert de Vries was een verenigingsman in hart en nieren, waarbij vermeld moet worden dat zijn hart …. van goud was.

Wat heeft hij enorm veel voor De Kamper Koggezangers betekend. We zullen hem missen en altijd aan hem blijven denken en dan natuurlijk vooral als ….. het regent op een muziekboek of ….. wanneer de microfoons het weer eens niet doen!


Bedankt voor alles, Bert!


Namens de leden en het bestuur van De Kamper Koggezangers,


Rolf Plender