Home Organisatie Films foto's en cd's Recensies

www.kamperkoggezangers.nl  -  Privacy Policy
Updates

14-05-22 - Kampen - Korendag

18-04-22 - Kampen - Paasmaandag Koggewerf

03-03-20 - Film RTV IJsselmond - Korenfestival

28-02-20 - Zingen op de Rehobothschool

14-02-20 - Seniorenmiddag en Korenfestival


Contact

info@kamperkoggezangers.nlVoorzitter en boekingen

Piet Bredewold
06-14917495
kamperkoggezangers@gmail.com


Secretaris
Rienk de Vries

r.m.devries@online.nlPenningmeester

Tjeerd Riezebos

penningmeesterkkz@gmail.comBankrekening

NL45ABNA0578747146

Aanmeldingsformulier en

machtiging incasso ledenDonateurs en sponsoren

Aanmeldingsformulier donateurs

Aanmeldingsformulier sponsorsAfmelden voor repetitie

Piet Bredewold

06-14917495 of 038-3325796
              

Het koor

Voor het in 1996 opgerichte koor, was meteen veel belangstelling. Het koor wordt begeleid door een combo. Het repertoire bevat bijna honderd shanties, sea- en folksongs. Het varieert van traditionals tot zelf geschreven nummers én alles wat er tussen zit.


Lijkt het je leuk om ook mee te zingen óf om gewoon eens te komen kijken?
Dat kan! Kom naar de repetitie op maandagavond. Van harte welkom!
We zingen van 19.30 – 21.30 uur in De Taveerne op de Koggewerf.


De naam 'De Kamper Koggezangers' is afgeleid van het scheepstype de kogge.
Met de kogge werd in de Middeleeuwen, door Hanzesteden als Kampen vrachtvaart bedreven. Het was de 'vrachtwagen' van die tijd. Deze handelsvaart bracht Kampen welvaart en rijkdom. De stad was machtig en belangrijker dan Amsterdam. Sinds 1997 bezit Kampen weer een kogge. Deze replica is gebouwd naar gegevens van een kogge die in de 14e eeuw op de Zuiderzee verging.

Beste koorleden en bezoekers van onze website,


Alle leden van het koor zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het verdrietige nieuws van onze dirigente Joke Riesebos-van Tent, die ongeneeslijk ziek is.

We hopen dat Joke toch nog een tijd bij ons kan blijven.


Alle  optredens voor 2022 zijn afgelast.

Hoe het verder gaat met de Kamper Koggezangers is nog onduidelijk.


Het bestuur zal u over de gang van zaken op de hoogte houden via mail en deze website.Namens het bestuur,


Pieter Bredewold - voorzitter KKZ

Jaaroverzichten optredens

2020

2014

2019

2013

2018

2012

2017

2011

2016

2010

2015

2009