Home Organisatie Films foto's en cd's Recensies

www.kamperkoggezangers.nl  -  Privacy Policy
14-10-19 - Kampen - Zorgcentrum Myosotis

Elk optreden van de Kamper Koggezangers heeft iets speciaals. Zowel voor de koorleden als voor het publiek. Om wat voorbeelden te geven:
De activiteitenbegeleider van Myosotis, Lyda Stroomberg, verklapte dat zij samen met onze dirigente Joke in een gospelkoor gezongen had.
Dat wist niemand! Ook verrassend was het eerste solo-optreden van Ruud Beverwijk met “De Zee”. Daar komt nog eens bij dat accordeonist Ab Kok zijn trans-Atlantische trip (speciaal?) heeft onderbroken voor dit optreden.

De grote zaal van Zorgcentrum Myosotis zat bijna vol met bewoners en natuurlijk wat familieleden, die op visite waren. Alle aanwezigen hebben flink genoten van De Kamper Koggezangers. En omdat een optreden altijd een wisselwerking is: De Kamper Koggezangers genoten van het publiek.


Stipt om 19.00 uur begonnen we traditiegetrouw met het liedje “Stoere Jongens” gevolgd door “Tabee Ouwe Reus”. “De Verzonken stad” was een van de nieuwkomers in het repertoire van voor de pauze.


In de pauze konden we 20 minuten genieten van een alcoholvrije versnapering en daar is op zich helemaal niets mis mee, zeker niet om half acht in de avond.


Na de pauze zongen we weer diverse Nederlandstalige liederen en er werd driftig meegeklapt én meegedeind door het publiek. In de handen klappen en meedeinen zijn trouwens ook zeer goede vormen van therapie om de gewrichten te activeren en soepel te houden.
De nieuwkomer “Sailing nach hause” vloeide ook 4-stemmig de zaal in. Ons laatste lied - vaak ook onze afsluiter die, bij oudere mensen altijd indruk maakt - was “Anchors away”. Dit prachtige lied roept - zeker tijdens dit 75-jarige bevrijdingsjaar - vaak diepe herinneringen op.


Namens de bewoners van Myosotis bedankt Lyda Stroomberg de Kamper Koggezangers. Tevens sprak zij de wens uit om volgend jaar op herhaling te komen. Deze afspraak is natuurlijk meteen genoteerd.

Het gezamenlijk opruimen van alle gebruikte apparatuur en instrumenten verliep onder de bezielende leiding van Arie Vaandering en Gerard Leijen weer soepel. Samen konden we snel even opruimen en voordat alle bezoekers de zaal uit waren zaten veel spullen al in de aanhangwagen.


Eric Roosink


Verslagen

Van élk optreden verschijnt een

verslag geschreven door:

Eric Roosink

Herman Otten

Berend Scholten

Evert van Dijk

Reijer van ‘t Hul

Rolf Plender


Jaaroverzichten optredens:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009