Home Organisatie Foto's en cd's Vrienden Recensies

Copyright © All rights reserved  -  www.kamperkoggezangers.nl  -  Rolf Plender 2019
Artistiek leider

Joke van Tent
Combo


Ab Kok

Accordeon

Hans Sparreboom

Accordeon

Dick Wonnink

Basgitaar

Fred Feijth

Banjo/gitaar/toetsen

Piet Bredewold

Drums

Herman Otten

MondharmonicaWebsite


Eric Roosink


Herman Otten


Berend Scholten


Evert van Dijk


Rolf Plender


Bestuur

Wily Elhorst - voorzitter

Fred Feijth - penningm.

Piet Bredewold - secretaris

Gerard Leijen

Rolf Plender


Sponsorcommissie

Vacatures


Ereleden

Johan Scholten

Herman Tausch

Evert van Dijk

Eric Roosink

Bert de Vries †  >>

Tenoren

Frits v/d Belt

Jan Bossink

Evert van Dijk

Aart Duiveman

Wily Elhorst

Dries Fidder

Matthé Grootjen

Reijer van ‘t Hul

Co Krooneman

Herman Otten

Wim Tennekes

Arie Vaandering

Marten Woning


Geluid

Arie Vaandering

Gerard Leijen

Fred Feijth

Bassen

Jan Bastiaan

Ap Diender

Bert Knoops

Hans Lindeboom

Douwe van Ommen

Tjeerd Riesebos

Henk Strieker

Arie van de Veer

Dries Vinke


Gastvrouwen

Dinie de Vries

Trudy Leijen

Mirjam Fidder

Baritons

Rudy Beverwijk

Berrie Broekhuizen

Gerard Leijen

Rolf Plender

Eric Roosink

Berend Scholten

Neil Vaartjes

Eddy de Vries

Herman ten Zende


Programma

Herman Otten

Ab Kok

Joke van Tent

Organisatie

28-01-19 - Eric Roosink is benoemd tot erelid van De Kamper Koggezangers

Op maandag 28 januari 2019 heeft de Algemene ledenvergadering - op voordracht van het bestuur - besloten Eric Roosink de eretitel van ERELID toe te kennen. Eric heeft zich vanaf de oprichting in 1996 tot op heden (2019) zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor.

Hij was bestuurslid, penningmeester, secretaris én is nu … bariton. In de vele jaren waarin het het koor voor de wind ging ervoer Eric zijn KKZ-werk als eervol. Het gaf hem veel plezier en voldoening. Het koor heeft echter ook enkele onstuimige jaren met tegenwind gekend. We hebben zelfs wel eens in noodweer gezeten. Ook in deze roerige periode heeft Eric laten zien dat hij er alles wilde doen om het koor ….. levensvatbaar te houden.
Hij liet zich nooit uit het veld slaan en bedacht creatieve en verrassende oplossingen om het schip drijvende te houden. Op het moment dat het ledenaantal onder de opheffingsnorm dreigde te raken kwam Eric - samen met enkele andere bestuursleden - op het idee om de accordeonisten Hans Sparreboom en Ab Kok én daarna de dirigente Joke Riesebos-Van Tent te vragen om terug te keren bij het koor. Deze stappen brachten een kentering teweeg. Het koor herrees uit haar as en herleefde - ook dankzij de nieuwe en zeer daadkrachtige voorzitter Wily Elhorst - in al zijn facetten. Momenteel kunnen we zeggen dat De Kamper Koggezangers weer floreren als destijds. Dit alles is dus voor een groot deel te danken aan Eric. Hij zelf zegt: ’Mijn houdbaarheidsdatum als bestuurder van de KKZ is verstreken’. Daar is ondergetekende het niet mee eens. Op mensen als Eric staat geen houdbaarheidsdatum! Zulke mensen wil je zolang mogelijk in het bestuur houden, want daar wordt een vereniging beter van! Maar …. we snappen Eric’s besluit volkomen. Als er een goed moment is om te stoppen is dat nu. Het gaat de KKZ nu voor de wind en we vonden een goede opvolger als penningmeester in de persoon van Fred Feijth. We wensen Eric nog vele jaren zangplezier als ‘bariton op de eerste rij’ bij …. zijn Kamper Koggezangers.

Namens alle leden,

Rolf Plender21-01-19 - Evert van Dijk stopt als drummer van De Kamper Koggezangers

Op maandag 21 januari 2019 heeft drummer Evert van Dijk bekend gemaakt dat hij stopt als drummer van het koor. Medio 2018 had Evert al eens tegen het bestuur gezegd dat ze - tegen het eind van het jaar - maar eens moesten gaan uitkijken naar …. een andere drummer. Daar schrokken we van. Uitkijken naar een andere drummer is nog wel te doen, maar …. er dan ook nog ééntje vinden is een heel ander verhaal!
Toen Evert een poosje ziek was is gevraagd of drummer Piet Bredewold een paar keer in wilde vallen. Gelukkig wilde Piet dat doen en kon het koor gewoon repeteren mét een drummer. Evert krabbelde eind 2018 weer op en hij kwam weer drummen bij ‘zijn’ Kamper Koggezangers. Een gehele repetitie van anderhalf uur was door de lichamelijke ongemakken toch iets te zwaar en daarom deden Evert en Piet allebei een halve repetitie.
Maar ook een halve repetitie werd zwaar - ook vindt Evert het heel belangrijk dat Piet zich het repertoire zo snel mogelijk eigen maakt - en daarom is vanaf 21 januari het drummen voor Evert dus verleden tijd en wordt hij opgevolgd door Piet Bredewold.

In 2007 stond ik eens te kijken bij het optreden van De Kamper Koggezangers in het centrum van Elburg. Ik vond het prachtig. Het klonk goed en het enthousiasme straalde van de mannen af. De week ervoor had ik gehoord dat ik het sporten op een lager pitje moest zetten. Zou zo’n koor niet wat voor mij zijn? In plaats van met een aantal mannen sporten …. met een groep mannen zingen? Ik ben ook naar het tweede en derde optreden van het koor gaan kijken en luisteren. Opvallend was de enthousiaste dirigente én … stond daar nou een kerel met een tamme papegaai op zijn schouder in het koor? (Zie stukje over Eric Roosink hierboven). En dan die drummer …. ik kende hem maar … waarvan? Die drummer was in 2007 al ietwat een oudere man, maar hij drumde als een jonge vent!
Het was dan ook heel terecht dat het koor uit Kampen die middag de hoofdprijs - De Gouden Boei - won op het shantyfestival in Elburg. (Zie Evert en Joke op de foto uit 2007 hiernaast).

Een week later was ik lid van De Kamper Koggezangers en hoorde dat de drummer Evert van Dijk heette en dat hij ook de voorzitter van het koor was. Opeens wist ik ook waar ik hem van kende. Vijfendertig jaar daarvoor kwam ik op de zaterdagmiddag vaak in De Steur. ‘s Middags eerst naar DOS (voetbal), daarna een biertje en een gehaktbal in De Steur en dan vervolgens naar Reflex (volleybal). Natuurlijk …. De Steur …. dat was het café van ….. Evert van Dijk!
Naast drummer en coördinator van de bar op maandagavond in De Taveerne was Evert ook een bevlogen bestuurder. Hij was jarenlang voorzitter van de vereniging en werd bij zijn aftreden als voorzitter, dan ook benoemd als erelid. Na zijn aftreden als voorzitter bleef Evert als bestuurslid - en vanzelfsprekend als gepassioneerd drummer - actief bij het koor. Als het eens wat moeilijker ging - en het koor heeft echt moeilijke jaren gekend - had je aan Evert een hele goeie. Hij dacht en handelde altijd in het belang van De Kamper Koggezangers en hij hield - o.m. met Eric Roosink - het schip drijvende. In 2018 trad Evert af als bestuurslid en vanaf dat moment was hij ‘alléén’ nog …. dé KKZ-drummer. En daar is op 21 januari 2019 ook een einde aan gekomen. We hopen dat Evert nog heel lang als zingend lid actief mag zijn. Everts vrouw Joke zit dan natuurlijk naar hem - en naar de rest van het koor - te luisteren aan de stamtafel in De Taveerne. We wensen Evert én Joke nog heel veel gezellige zangavonden toe.
Beste Evert, namens iedereen die bij ons koor betrokken is: Heel hartelijk bedankt voor alles wat jij als voorzitter, bestuurslid, drummer en barcoördinator voor ons betekend hebt en … naar we hopen …. nog gaat betekenen … als zingend lid.

Namens alle leden,

Rolf Plender      (Foto onder: Joke en Evert in Bremerhaven).