Home Organisatie Films foto's en cd's Recensies

www.kamperkoggezangers.nl  -  Privacy Policy
Artikel uit De Brug 20-02-24 - Kamper Koggezangers uitgezongen

Na ruim 27 jaar is er een einde gekomen aan het bestaan van shanty-koor De Kamper Koggezangers. De belangrijkste oorzaken: te weinig zangers door de vergrijzing en geen nieuwe leden. Tijdens de ledenvergadering op maandagavond 12 februari stemden, na alle argumenten te hebben besproken, 20 aanwezigen voor stoppen en één stem was blanco!


Het was Kampenaar wijlen Dick Leurink  die in 1996 in Spakenburg was met zijn motorboot en daar in de vishal getuige was van het optreden van een shanty-koor. Een zeemansliederenkoor dat moest ook in Kampen kunnen, dacht Dick.  Dat gebeurde op 24 oktober 1996 in de Taveerne op de Koggewerf, waar toen de Kamper Kogge in aanbouw was.  Met 20 aanwezige mannen was de oprichting een feit!  Het eerste shanty-koor in Kampen! Dick Leurink bleef niet lang bij de Koggezangers vanwege een meningsverschil. Hij wilde uniforme zeemanskleding. Dat wilden de zangers niet. Die wilden piraten- en matrozenkleding. Het koor beleefde gouden tijden met vele optredens  in binnen- en buitenland met wel 40 zangers! Toen de Kamper Kogge tijdens een Sail-evenement in Bremerhaven lag, zongen daar de Koggezangers. Ook in België, bij Sail Amsterdam, weekend Terschelling en bij de Rotterdamse Havendagen waren ze van de partij. Vooral die optredens bij grote evenementen leverden veel geld op. Ook dat is door het te kleine groepje zangers al een tijd niet meer gebeurd.

 

De eerste dirigente was Klaske Beverwijk-Meerstra en Johan Scholten de eerste voorzitter.  Herman Tausch bedacht de naam: ‘ De Kamper Koggezangers.’ Sponsor Harry Regelink betaalde de vier cd’s en een DVD. Joke van Tent was gedurende twee lange periodes de dirigente, totaal 16 jaar!


Een hoogtepunt was zes jaar geleden een optreden in het voorprogramma in de Music Club waar de Dubliners optraden.(Zie foto’s op deze pagina). Ook toen was de groep zangers al te klein. Verjonging en nieuwe leden waren nodig. Helaas is dat na verwoede pogingen niet gelukt. Als afsluiting met elkaar en de vrouwen wordt een etentje geregeld in de repetitieruimte in de Taveerne!


Reijer van ‘t Hul